مقاله
334 بازدید
تاریخ ارائه : 12/27/2014 8:57:00 AM
موضوع: حقوق

برخی مقالات حقیر که در شماره سوم پرسمان فقهی قضایی (کیفری) موسسه آموزشی و پژوهشی قضا به چاپ رسیده عبارتند از: 1- دیه جراحت ناشی از اصابت ساچمه و ترکش. 2- نقض اصل برائت در ضمان داعی. 3- تأثیر نداشتن نوع ابزار و پرتابه ای بودن در تحقق نافذه. 4- وحدت یا تعدد دیه در جراحت های عمیق. 5- ارش البکاره در زنای با تراضی و نحوه محاسبه آن. 6- عدم انحصار ازاله بکارت به سبب خاص و عدم تأثیر ترمیم بکارت در ضمان. 

مقاله منتشر شده در ج5 پرسمان فقهی قضایی(کیفری): حد زنای پدر با دختر صغیره خود.

دو مقاله از حقیر که متن آن در سایت اندیسه قم موجود است: 1- ازدواج مجدد در آینه آیین (بررسی اجمالی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده) 2- حقوق زن در نگاهی فرا احساسی (نقدی بر مصاحبه روزنامه اعتماد با دکتر ارفع نیا با عنوان: «تبعیض یا تساوی؛ کدامیک» تاریخ 19(12(1386.