رحلت استاد اخلاق
83 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2015 8:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آیت الله حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی استاد معطمم باعث شدیدم گردید. در طول زندگانی و گاه مراوداتی که با آن استاد بزرگ داشتم جز تواصع و فروتنی از آن جناب چیزی ندیدم. به راستی که او مجسمه تمام عیار تواضع و فروتنی بودم و اگر کسی او را نمی شناخت گمان می کرد یک طلبه معمولی است. در مجالس گوناگون و نیز تظاهرات در کنار مردم بود و از این که بخواهد جلوه شود به شدت ابا داشت. به یاد دارم خواهر بزرگوارش از دنیا رفته بود و در مسجد محمدیه برای او ختم گرفته بودند فرمود به شرطی در جلسه ختم شرکت می کنم که که سخنران نام مرا نیاورد و با این شرط در مجلس ختم خواهرش شرکت کرد. یادش گرامی باد. اقل الظلبه و العباد ابراهیم باقری شیرازی 14/10/1393